Chuỗi Tỳ Hưu Thạch Anh,tấn lộc chiêu tài, tăng nhân duyên, đem lại may may mắn S027

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh Hồng ( Uruguay) + Kích thước (đường kính) : 4,6cm + Khối lượng: chuỗi 15 hạt + Ý nghĩa: chiêu tài, trừ tà, thạch anh tốt cho sức khỏe, tăng nhân duyên, tạo duyên ăn nói… + Cách sử dụng: chuỗi đeo tay + Giá:660,000 VNĐ

Vòng Tay Tỳ Hưu Mã Não,tấn lộc chiêu tài, trừ tà, đem lại may may mắn S033

+ Chất liệu và hoàn thiện: tỳ hưu đá mã não ( Hồng Kông, Miến Điện) + Kích thước : dạng dây rút thích hợp với mọi cỡ tay + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: tỳ hưu chiêu tài, bích tà + Cách sử dụng: trang sức đeo tay +Giá:290,000VNĐ

Chuỗi Tỳ Hưu mắt mèo,tấn lộc chiêu tài, trừ tà, đem lại may may mắnS052

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi Tỳ Hưu đá mắt mèo ( Nam Phi ) + Kích thước (đường kính): 6cm, 18hạt + Khối lượng: 23gram + Ý nghĩa: Chiêu tài lộc, hóa sát, tốt cho sức khỏe + Cách sử dụng: trang sức đeo tay + Giá:480,000VND

Chuỗi Tỳ Hưu Mã Não,tấn lộc chiêu tài, trừ tà, đem lại may may mắnS707

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu mã não khói (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 6cm, 15 bi + Khối lượng: 30g + Ý nghĩa: Linh vật số một chiêu tài, phát lộc, đem lại nhiều may mắn trong cuộc sống + Cách sử dụng: Trang sức, chuỗi đeo tay +Giá:430,000VNĐ

Ngọc Bội Tỳ Hưu ,tấn lộc chiêu tài, trừ tà, đem lại may may mắnSS01

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc Hoàng Long Tam Thể ( Tân Cương -Hồng Kông) + Kích thước (dày x rộng x cao): 2,8cm x 4cm x 8,6cm + Khối lượng: 200 gam – 300gam + Ý nghĩa: chiêu tài lộc, trừ tà + Cách sử dụng: ngọc bội cầm tay, treo trên xe

Ngọc Bội Tỳ Hưu,tấn lộc chiêu tài, trừ tà, đem lại may may mắn S671

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ Hưu ngọc miến điện _Myanmar, Hồng Kông + Kích thước (dài x rộngx cao ): 3,5cm x 1,2cm x 2.5cm( chưa tính dây treo) + Khối lượng: 38g + Ý nghĩa: Chiêu tài phát lộc, trừ tà + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo

Ngọc bội treo 9 Tỳ Hưu,tấn lộc chiêu tài, bình an, đem lại may may mắn S037

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội treo xe 9 Tỳ Hưu đá mắt mèo (tại Việt Nam) + Kích thước (dài ):10cm + Khối lượng: 55g + Ý nghĩa:chiêu tài , phát lộc , trừ ta, tài lộc vĩnh cửu + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe +Giá:980,000VNĐ

Ngọc bội treo Tỳ Hưu,tấn lộc chiêu tài, bình an, đem lại may may mắn S235

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội treo Tỳ Hưu ngoc Miến Điện ( Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng x dày):3cm x 2cm x 15cm + Khối lượng: 31g + Ý nghĩa:chiêu tài, trừ tà, bổ trợ công danh, tốt cho sức khỏe + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe

Ngọc bội treo Tỳ Hưu,tấn lộc chiêu tài, bình an, đem lại may may mắn S253

+ Chất liệu và hoàn thiện:Ngọc bội Tỳ Hưu trên túi tiền đá ngọc Miến Điện (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng ):2.5cm x 1cm + Khối lượng:32g + Ý nghĩa:chiêu tài, mang lại nhiều may mắn , thuận lợi , bình an + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe +Giá:390,000

Tỳ Hưu – Tỳ Hưu Phong Thủy – Cửa Hàng Tỳ Hưu – Tỳ Hưu Đá Quý